Now showing items 1-5 of 5

 • Důsledky zvyšování účinnosti malých motorů 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá důsledky zvyšování účinnosti malých asynchronních motorů do 1kW. Tato práce je napsána v reakci na stále větší nároky na minimální účinnost u asynchronních motorů ať už skrze legislativu ...
 • Návrh a analýza jednofázového motoru v šestipólovém provedení 

  Souček, Jiří
  Práce se zabývá problematikou návrhu jednofázových asynchronních motorů. Samotné zpracování je rozděleno do několika základních částí. První kapitola se zaobírá konstrukcí a principem funkce jednofázových indukčních motorů. ...
 • Vliv délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru 

  Binek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu délky magnetického obvodu na účinnost jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem v pomocném vinutí. Celou práci lze rozdělit na dvě části. První ...
 • Využití termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů 

  Líbal, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím termovizní kamery pro měření teploty elektrických strojů. V první části je nastíněno bezdotykové měření teploty, ve druhé části je popsán princip senzorů, které vyhodnocují množství ...
 • Zdroje hluku u jednofázových asynchronních motorů 

  Knap, Zdeněk
  Tato práce je zaměřena na pojmenování příčin vzniku hluku u jednofázových asynchronních motorů. Ze složek hluku je kladen důraz především na hluk způsobený průběhy elektromagnetických veličin a jejich vazbu na fyzické ...