Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace pro definici JSON schémat 

    Fujaček, Martin
    JSON Schema predstavuje spôsob určovania ako majú vyzerať dáta formátu JSON. Táto práca má za cieľ zjednodušiť definovanie schém pre existujúce dáta formátu JSON. Popisuje návrh a implementáciu jednostránkovej aplikácie ...
  • Webová aplikace pro vzdálenou správu systému Fitcrack 

    Múčka, Matúš
    Táto práca rieši návrh a implementáciu webovej aplikácie na vzdialenú správu systému Fitcrack. Jedná sa o systém, ktorý slúži na distribuovanú obnovu hesiel. Serverová časť webovej aplikácie je navrhnutá s použitím ...