Now showing items 1-4 of 4

 • Autonomní soustavy diferenciálních rovnic - klasické vs zlomkové 

  Glozigová, Anna
  Hlavním zaměřením této práce je hlubší studium a porovnání dvou oblastí diferenciálních rovnic, kde důraz je kladen na neceločíselné řády, neboť během posledních desítek let se tato oblast nejenže stala populární, ale ...
 • Diskrétně normované řády kvaternionových algeber 

  Horníček, Jan
  Tato práce shrnuje autorův výzkum v oblasti teorie kvaternionových algeber, jejich izomorfismů a maximálních řádů. Nový úhel pohledu na tuto problematiku je umožněn využitím pojmu diskrétní normy. Za hlavní výsledky práce ...
 • Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus 

  Dolník, Matej
  Hlavním zájmem diplomové práce je studium zobecněné nabla Laplaceové transformace na časových škálach a její jednoznačnosti, včetně důkazu jednoznačnosti a aplikace jednoznačnosti v zlomkovém kalkulu na časových škálach.
 • Základy zlomkového kalkulu na časových škálách 

  Dolník, Matej
  Bakalářská práce pojednává o zlomkovém kalkule na časových škálach, přesněji - zavádí zlomkový kalkulus na časových škálach a taktéž vyšetřuje jednoznačnost axiomatické definice zavádějící mocninné funkce. Po zavedení ...