Now showing items 1-1 of 1

  • Pevnostně deformační analýza uložení vyvažovacího hřídele 

    Král, Martin
    Zadáním této diplomové práce je provést návrh a kontrolu šroubového spojení vývažků a hřídele. Dále je úkolem provedení pevnostní a deformační analýzu vyvažovací hřídele v MKP systému, zhodnocení zjištěných výsledků a ...