Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení vírového proudění v sací troubě vodní turbíny 

    Litera, Jiří
    Vodní energie je jedním z nejdůležitějších zdrojů pro výrobu elektrické energie na světě. Trendem současné doby je omezit produkci elektřiny spalováním fosilních paliv a použít pro její výrobu více obnovitelných zdrojů. ...