Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza teplotního a rychlostního pole za výstupní tryskou jednoproudového motoru 

  Hradil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nalezení vhodné úpravy výstupní trysky jednoproudového motoru, na základě analýzy teplotního a rychlostního pole provedené pomocí CFD programu Fluent V6.
 • Historie civilního letectví 1950-1970 

  Bednář, Ondřej
  Tato bakalářská práce vytváří přehled historie civilního letectví od roku 1950 do roku 1970. Po druhé světové válce nebyla přeprava civilistů letadly běžná. Ke konci výše zmíněného dvacetiletí se stala neodmyslitelnou ...
 • Hnací trysky dvouproudových motorů 

  Milko, Michal
  Práca opisuje princíp práce hnacích dýz dvojprúdového motora z hľadiska termodynamiky a predstavuje najbežnejšie konštrukčné riešenia, ktoré sú použité na väčšine typov dvojprúdových motorov. Taktiež popisuje výhody a ...
 • Letecké pohonné jednotky 

  Koutník, Tomáš
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled v současné době nejběžněji používaných pohonných jednotek letadel. Stručně vysvětluje jejich účel a princip činnosti. Uvádí také nejpodstatnější vlivy na jejich práci a v závislosti ...
 • Metodika měření rozložení teploty za proudovým motorem 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá měřením rozložení teploty za proudovým motorem. V rešeršní části jsou uvedeny vybrané způsoby měření teploty. Praktická část je pak rozdělena na návrh (a poté i montáž) měřicího stendu, metodiku měření ...
 • Moderní nízko-emisní spalovací komory pro lopatkové motory 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderních nízko-emisních spalovacích komor lopatkových motorů. Zaměřuje se především na popis konstrukčních parametrů nízko-emisních spalovacích komor, zhodnocení jejich vlastností a ...
 • Návrh letounu VUT 022 s proudovým pohonem dle předpisu CS-22 

  Matěják, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výpočtem zatížení a pevnostní kontrolou kompozitní konstrukce křídla letounu s využitím konstrukce letounu VUT 001 Marabu, tak aby byly splněny požadavky předpisu CS-22. V rámci práce ...
 • Návrh sacího kanálu turbínového motoru v provedení NACA vstup 

  Babinec, Viktor
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a aerodynamickou analýzou subsonického vstupného ústrojenstva v prevedení NACA vstup pre prúdový motor osadený v bezpilotnom prostriedku. Súčasťou práce je teoretický rozbor NACA ...
 • Návrh souosého vysokootáčkového reduktoru 

  Neklapil, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokootáčkového reduktoru pro turbohřídelové motory malých rozměrů. V úvodu byla provedena studie problematiky a pro konstrukční řešení zvolena verze reduktoru pro jednohřídelový turbomotor ...
 • Nové trendy ve vývoji proudových motorů 

  Chabada, Martin
  Táto práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa zaoberá historickým vývojom a základným rozdelením prúdových motorov, následne ich konštrukciou a termodynamikou. Druhá časť je zameraná predovšetkým na nové trendy vo ...
 • Okamžitá diagnostika stavu letadlových proudových motorů 

  Valuch, Tomáš
  V této diplomové práci je vypracován návrh diagnostického systému pro malé proudové motory. Cílem práce je popsat typy možných selhání proudových motorů, stanovit významné parametry charakterizující okamžitý stav pohonné ...
 • Palivo-regulační soustavy leteckých lopatkových motorů 

  Mašková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá palivo-regulačními soustavami leteckých lopatkových motorů, konkrétně historickým vývojem těchto soustav včetně přiblížení současných trendů v této oblasti, popisem funkce různých typů ...
 • Přehled technických aspektů vývoje leteckých proudových motorů 

  Doseděl, Filip
  Závěrečná bakalářská práce přehledně zpracovává technické aspekty vývoje proudových motorů. Zabývá se jejich historickým vývojem, dále obsahuje přehled jednotlivých koncepcí motorů. Rozebírá současné motory použivané v ...
 • Spalovací komory lopatkových motorů s nízkými emisemi NOx 

  Šafránek, Martin
  Bakalářská práce se zabývá souhrnným popisem spalovacích komor lopatkových motorů s nízkými emisemi NOX. Popisuje především děje, které se odehrávají ve spalovacích komorách a mechanismy vzniku všech sledovaných emisí. ...
 • Údržba leteckých turbínových motorů 

  Drápal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou údržby leteckých turbínových motorů. V první části je čtenář seznámen s historickými souvislostmi, principem funkce a s jednotlivými typy turbínových motorů. Druhá část se ...
 • Vývojové trendy leteckých lopatkových motorů 

  Fiala, Luboš
  Hlavním záměrem této bakalářské práce je shrnout aktuální vývoj probíhající v oblasti lopatkových civilních motorů. Tento vývoj je směřován ke snížení spotřeby paliva a zvýšení termické a propulzní účinnosti. Popsané ...
 • Zkoušení leteckých proudových motorů 

  Trusík, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se skládá ze dvou základních části. První část práce se zabývá popisem leteckých úřadů a agentur, činností proudového motoru, zkušebním zařízením a popisem zkoušek. Druhá část je věnována aplikací ...