Now showing items 1-1 of 1

  • Snižování hlučnosti leteckých motorů 

    Čirka, Martin
    Letecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v ...