Now showing items 1-9 of 9

 • Bytový dům "Vacek" 

  Vacek, Pavel
  Navrhl jsem stavbu bytového domu s polyfunkčním využitím. Významným prvkem je automatický interní parkovací systém, který je úlevou pro obyvatele domu na ulici přeplněné zaparkovanými auty. V přízemí je lukrativní kavárna ...
 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Hrubá stavba objektu AV v Praze Dejvicích - stavebně technologický projekt 

  Šorm, Petr
  Stavebně technologický projekt se zabývá zpracováním potřebných podkladů a dokumentace pro realizaci hrubé stavy objektu Akademie věd v Praze Dejvicích. Začátkem je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně 

  Podškubka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na ...
 • Stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu 

  Surý, Václav
  Diplomová práce řeší stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu. Jedná se o přístavbu bazénové haly. Diplomová práce zahrnuje: pažení pomocí hřebíkových stěn, tryskovou injektáž, výkopové práce, železobetonovou ...
 • Trysková injektáž 

  Kubín, Tomáš
  Cílem této práce je popsat tryskovou injektáž. Jsou zde vymezeny základní metody zlepšování zemin a shrnuty možnosti využití tryskové injektáže. Dále se práce zaměřuje na konkrétní stavby a rekonstrukce v Brně, kde byla ...
 • Založení nové a sanované podpěry "Starého mostu" přes Dunaj v Bratislavě 

  Korec, Michael
  Práce se zabývá zakládáním rekonstruovaného „Starého mostu“ v Bratislavě. Součástí rekonstrukce je založení nové podpěry a sanace základu jedné stávající podpěry. V úvodu je uveden přehled metod využívaných pro zakládání ...
 • Založení výrobního zařízení v hale 

  Minarčík, Jan
  Předmětem práce je návrh založení výrobního zařízení, zvolení vhodné metody založení, a to tak aby byly respektovány okrajové podmínky návrhu. V první části práce je uveden teoretický základ zvolené technologie speciálního ...