Now showing items 1-3 of 3

 • Bankovní záruky zhotovitele stavební zakázky 

  Šoula, Michal
  Tato diplomová práce řeší téma bankovních záruk ve stavebnictví se zaměřením na zhotovitele stavební zakázky. Cílem práce je vymezení bankovních záruk na základě dostupné literatury z právního a ekonomického hlediska. A ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Šrotová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je popsat proces získávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele. Celá práce je proto koncipovaná, aby byly na začátku práce v teoretické části vysvětleny všechny důležité pojmy, souvislosti a ...
 • Vypsání veřejné obchodní soutěže 

  Štika, Adam
  Tématem bakalářské práce je vypsání veřejné obchodní soutěže. Prvním bodem je stručný popis důležitých charakteristik veřejné obchodní soutěže. Dalším bodem je příklad konkrétní veřejné zakázky. Pro sestavení postupu průběhu ...