Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě v dané lokalitě 

  Novák, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí distribuční sítě v obci Hrubá Vrbka. Práce je rozdělena do dvou části. Pro lepší porozumění problematice se první, teoretická část práce stručně zabývá historií elektrizační ...
 • Návrh rekonstrukce distribuční sítě v zadané oblasti 

  Richter, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o jednotlivých typech distribučních sítí nízkého a vysokého napětí a jejich použití v dané lokalitě z hlediska spolehlivosti a kvality dodávky elektrické energie. Rozděluje distribuční sítě podle ...
 • Ustálený chod vedení 110 kV 

  Leinweber, Luboš
  Moje práce se zabývá parametry dlouhého vedení velmi vysokého napětí (vvn) 110 kV se zadanými výstupními parametry (jmenovité napětí, cos, činný výkon a délku vedení) a to jak z teoretické části, tak i z části praktické, ...
 • Ustálený chod vedení 110 kV 

  Leinweber, Luboš
  Moje práce se zabývá parametry dlouhého vedení velmi vysokého napětí (vvn) 110 kV se zadanými výstupními parametry (jmenovité napětí, cos?, činný výkon a délku vedení) a to jak z teoretické části, tak i z části praktické, ...
 • Zkratové poměry v rozvodně 400 kV Sokolnice po zavedení přímé transformace 400/110 kV 

  Vojtěch, Pavel
  Cílem této Bakalářské práce je posoudit zkratové poměry,pro hladinu napětí 400 kV, v rozvodně Sokolnice před rokem 1995 a po něm,kdy došlo k instalaci transformátoru T402 a tím k zavedení přímé transformace napětí 400/110 ...
 • Zvýšení napětí elektrické sítě motorových vozidel - studie 

  Horák, Richard
  Cílem této práce je zhodnotit parametry automobilové sítě, dle těchto vlastností zvolit vhodnou úroveň vyššího napětí, koncepci sítě a analytickým výpočtem navrhnout základní parametry zdroje tohoto napětí. Tento výpočet ...