Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti 

  Rásochová, Martina
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy ...
 • Návrh rozvoje motivačního programu firmy 

  Bednář, Lukáš
  Bakalářská práce analyzuje současný motivační systém ve firmě Sněžka Náchod v.d. a obsahuje návrh pro další motivační program, který by zvýšil efektivnost pracovní výkonnosti, posílení sounáležitosti s firmou, vyvolání ...
 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců společnosti ELKO EP, s.r.o. 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu hodnocení zaměstnanců ve výrobě a TH pracovníků ve společnosti ELKO EP, s.r.o. . Na základě zjištěných skutečností obsahuje vylepšení stávajícího systému hodnocení ...
 • Návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Okřinová, Nikola
  Bakalářská práce obsahuje teoretická východiska systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti. Analytická část je zaměřena na konkrétní organizaci a situaci na trhu práce. Výstupem práce je návrhová část, která ...
 • Personální činnosti v organizaci 

  Matějíčková, Barbora
  Diplomová práce „Personální činnosti ve společnosti“ se zaměřuje na provádění personálních prací ve společnosti Jiří Bláha. Specifikuje jednotlivé personální činnosti z teoretického hlediska a následně je porovnává se ...
 • Zdokonalení systému odměňování zaměstnanců společnosti ABY s.r.o. 

  Polách, Igor
  Bakalářská práce je orientována na konkrétní podmínky společnosti ABY s.r.o. Zabývá se otázkou systému odměňování zaměstnanců, který slouží k jejich získání, udržení, motivaci a úpravě pracovních výkonů. První část práce ...
 • Změna systému odměňování zaměstnanců společnosti Mediaservis s. r. o. 

  Kamínková, Petra
  Cílem bakalářské práce je zpracovat analýzu současného systému odměňování zaměstnanců. Provést dotazníkové šetření mezi zaměstnanci call centra a na jeho základě navrhnout adaptivní systém hodnocení zaměstnanců, především ...
 • Zvýšení efektivity personální práce 

  Brener, Radim
  Předmětem diplomové práce „Zvýšení efektivity personální práce“ je analýza současného stavu personální práce brněnské pobočky společnosti Merz s.r.o. s cílem zvýšení efektivity personální práce. Zvýšením efektivity personální ...