Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh AC jako účinného nástroje personálního výběru v podniku ABC, s r.o. 

  Matznerová, Silvie
  Tato práce je zaměřena na problamatiku získávání a výběru pracovníků, uplatněním nejnovějších poznatků a přístupů personálního výběru. Na základě získaných znalostí navrhuje možnou metodu výběru pracovníků ve firmě ABC, ...
 • Návrh komunikačního mixu pro zlepšení náboru 

  Chaloupková, Veronika
  Tato bakalářská práce se věnuje použití komunikačního mixu jako efektivního nástroje náboru zaměstnanců v konkrétní společnosti. Na základě teoretických poznatků a vykonaných analýz současného stavu náboru a propagace ...
 • Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku 

  Filipová, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, ...