Now showing items 1-7 of 7

 • Formy a metody motivace ve stavebnictví 

  Kočí, Zdeněk
  Tato diplomová práce na téma „ Formy a metody motivace ve stavebnictví“, je zaměřena na spokojenost a motivovanost zaměstnanců firmy UNISTAV a.s. V teoretické části se zabývám nejvýznamnějšími a všeobecně uznávanými teoriemi ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Ivanov, Tomáš
  Předmětem diplomové práce „Motivace a stimulace podnikatele“ je zkoumání motivace podnikatelů v konkrétní společnosti a vytvoření návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je zaměřena na ...
 • Motivace a stimulace podnikatele 

  Janošík, Martin
  Předmětem diplomové práce je motivace a stimulace podnikatelů a vlivů na jejich pracovní výkon. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace a stimulace, zdroje motivace, dále pak různé stimulační prostředky, které ...
 • Motivační systém podniku 

  Jirátková, Dagmar
  Předmětem diplomové práce „Motivační systém podniku“ je analýza motivačního systému společnosti Královopolská, a.s. a vytvoření návrhu na jeho zlepšení. Teoretická část práce shrnuje základní pojmy motivace, motivačních ...
 • Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci 

  Jurová, Jitka
  Předmětem diplomové práce "Návrh motivačního a hodnotícího systému zaměstnanců v příspěvkové organizaci" je pomocí znalosti základních teorií motivace lidského chování analyzovat různé faktory, které svým způsobem působí ...
 • Návrh motivačního programu v NH Glass, s.r.o. 

  Stejskalová, Pavla
  Cílem diplomové práce je zvýšení výkonnosti společnosti NH Glass, s.r.o., a to prostřednictvím inovovaného motivačního programu. Výše zmíněná firma působí ve sklářském průmyslu. V teoretické části je vymezena podstata a ...
 • Návrh na zlepšení systému hodnocení zaměstnanců ve strojírenské firmě 

  Hořáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení zaměstnanců. V teoretické rovině je zaměřena na odborné poznatky a nejnovější trendy v oblasti hodnocení. Na základě literárního průzkumu analyzuje a následně zhodnocuje ...