Now showing items 1-2 of 2

  • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

    Tomečková, Klára
    Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
  • Studium rozkladu ozónu na pevných površích 

    Krejsková, Eliška
    Tato bakalářská práce je zaměřena na prozkoumání rozkladu ozónu, ke kterému dochází při styku s pevnými povrchy. Cílem je zjistit, který materiál rozkládá ozón nejméně, a tím pádem je nejvhodnější k výrobě potrubí pro ...