Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Kolář, Ladislav
  Práce seznamuje s procesem výroby elektromagnetů včetně způsobů její organizace. Cílem je zlepšení tohoto procesu. Potřebná data se získávala z firemních záznamů a měření přímo ve výrobě. Pomocí analýzy těchto informací ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Slabyhoudek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá moderními metodami řízení kvality a jejich přínosy pro podniky. Skládá se ze tří částí – první část této práce je zaměřena na obecné informace o metodách řízení kvality. Jsou zde popsány ...
 • Návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. 

  Motyčka, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. Podnětem k návrhu zásobování jsou probíhající změny v rozložení výroby. Teoretická část se zaměřuje na Toyota production system ...
 • Návrh optimalizace výrobního procesu s využitím standardizace a JIS 

  Nedoma, Tomáš
  Úkolem projektu zpracovaného ve spolupráci se společností Bosch Diesel s. r. o. v Jihlavě bylo vytvoření optimalizačního nástroje pro hodnocení výrobních procesů se zaměřením na implementaci JIS na jeho jednotlivé části. ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Nachtmann, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje způsob výroby v japonském podniku Daikin Device Czech Republic s.r.o. se zdůrazněním výrobního programu, vybavenosti a výrobního systému s využitím prvků štíhlé výroby. Z analýzy stavu průběhu ...
 • Optimalizace montážních procesů 

  Šmíd, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů štíhlé výroby při optimalizaci montážních procesů ve společnosti vyrábějící kompresory. Řešení vychází z analýzy procesů ve společnosti a soustředí se na eliminaci ztrát ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Solčániová, Ivona
  Diplomová práca sa zacieľuje na optimalizáciu riadenia výrobného procesu so zameraním na materiálové toky vo výrobnom podniku Jung v Brne. Zohľadňuje analýzu súčasného stavu podniku, popisuje výrobné programy a procesy so ...