Now showing items 1-2 of 2

  • Kriminalita na internetu 

    Reichmannová, Sandra
    Tato práce se pokouší zmapovat problém internetové kriminality ve světě a v České republice. Popisuje jednotlivé druhy kriminality, které lze provádět přes internet a pomocí počítačů. Cílem práce je seznámení s touto ...
  • Optimalizace příspěvkové organizace a teorie spravedlnosti 

    Bližňáková, Monika
    Tato diplomová práce je zaměřena na ekonomický a personální dopad dvou sloučených středních škol – Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí se Střední školou řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předmětem ...