Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza energetického využití kávových pelet 

  Sedláček, Daniel
  Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat komplexní studii na téma energetického využití kávového odpadu zvaného kávová sedlina. V rámci studie byly provedeny kompletní palivové rozbory, TGA analýzy, experimentální sušení ...
 • Design domácího automatického kávovaru 

  Kajstura, Bogdan
  Zadáním této bakalářské práce je návrh domácího automatického kávovaru. Mezi hlavní cíle práce patří implementace současných technologií a navrhnutí výrobku, který bude respektovat ergonomické i technické požadavky. Na ...
 • Design kávovaru 

  Enenkelová, Sylvie
  Tématem mé bakalářské práce je design kávovaru. Konkrétně jsem se věnovala navrhování automatického espresso kávovaru, vhodného do domácnosti. Cílem bylo vytvořit takový produkt, který bude schopný obstát mezi širokou ...
 • Design kávovaru 

  Stejskal, Pavel
  Cílem této bakalářské práce, je vytvořit moderní design kávovaru, který by přinesl na jedné straně nevšední pohled na tvarové řešení celkového tělesa. Zároveň by nabídnul vylepšený proces přípravy kávy, který by zjednodušil ...
 • Design mlýnku na kávu 

  Krčma, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá designem mlýnku na kávu. Produkt je nejdříve analyzován z historické, technické a designerské stránky. Poté je na základě analýzy navržen nový design, který splňuje ergonomické, technické, ...
 • Design ručního mlýnku na kávu 

  Klvaňa, Pavel
  Cílem této bakalářské práce byl návrh designu ručního mlýnku na kávu. Tento design byl navržen na základě rozboru existenčního smyslu ručních mlýnků v současnosti, určení cílové skupiny a následné analýzy jejích požadavků ...
 • Marketingová komunikace internetového obchodu 

  Všetulová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá změnou v marketingové komunikaci internetového obchodu Coffee Dream, která je realizována na základě provedených analýz. Smyslem této bakalářské práce je zhodnocení současného stavu marketingové ...
 • Stanovení akrylamidu v kávě pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

  Vajdíková, Tereza
  Cílem bakalářské práce byla optimalizace metody stanovení akrylamidu v kávě pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detektorem s diodovým polem. V teoretické části bakalářské práce byla pozornost věnována taxonomickému ...
 • Studium autenticity kávy různého geografického původu 

  Flegr, Šimon
  Diplomová práce rozebírá problematiku autenticity kávy, s důrazem na autenticitu geografického původu a její aspekty. V teoretické části je rozebrán botanický původ kávy, technologie zpracování, chemický obsah hlavních ...
 • Vliv baristického zpracování kávy na chemické složení získaného nápoje 

  Procházková, Kristina
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem baristických příprav kávy na chemické složení získaného nápoje. V teoretické části se věnuje také pěstování, technologii zpracování kávy a chemickému složení kávových zrn. V rámci ...
 • Vývoj organických UV filtrů na bázi přírodních extraktů 

  Káčeríková, Martina
  Táto diplomová práca bola zameraná na vývoj organických UV filtrov. Organické UV filtre boli extrahované z prírodných látok a enkapsulované do nanomateriálových nosičov ako sú lipozómy a nanovlákna. Boli stanovované SPF ...