Now showing items 1-3 of 3

 • Editor pro simulátor dopravy 

  Malaník, Michal
  Cílem této práce je vytvořit editor křižovatek s grafickým uživatelským rozhraním pro simulátor brněnské dopravy. Jako vstup editoru slouží soubor geografických dat stažený z volně dostupné databáze serveru OpenStreetMap. ...
 • Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah 

  Eliáš, Radim
  Cílem diplomové práce je vytvořit podmínky pro bezpečný a plynulý průjezd městem Moravská Třebová po místní komunikaci II/368. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikace, vytvořením bezpečného převedení ...
 • Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií 

  Mojžyšek, Tomáš
  Předmětem této závěrečné práce je vytvoření mračna bodů a z něj pak vytvoření síťového modelu zvolených křižovatek a jejich aplikace v soudně-inženýrské praxi. V první části práce je popsána metodika sběru dat a postup ...