Now showing items 1-9 of 9

 • Interpolační a aproximační spline křivky 

  Jelínek, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a algoritmy výpočtu hladkých křivek, konkrétně B-spline křivek. Tyto křivky mají své uplatnění v počítačové grafice. Výpočet B- spline křivek je definován rekurentně, a proto je ...
 • Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí 

  Velešíková, Karolína
  Předmětem bakalářské práce byla obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Náplní byla Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby podle architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34- Ateliér ...
 • Proměny architektonického prostoru 20. století Elementární geometrické koncepce tvorby moderního arch.prostoru 

  Svoboda, Lukáš
  Disertační práce si klade za cíl přehledně dokumentovat celý nevšedně široký rozsah problematiky týkající se architektonického prostoru, včetně jejího historického vývoje. Práce by měla připomenout základní otázky, které ...
 • Softwarová podpora výuky kryptosystémů založených na eliptických křivkách 

  Szturc, Jakub
  Diplomová práce se zaměřením na kryptografii založenou na eliptických křivkách se skládá ze čtyř hlavních částí. První část poskytuje přehled o základních kryptografických a matematických pojmech. Klíčovým bodem této práce ...
 • Soudobé koncepce rozvoje podniku a teorie inovací 

  Mikoláš, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  V příspěvku je věnována pozornost soudobému pohledu na teorii inovací rozvíjenou na konceptu prof. F. Valenty. Porovnávají se starší i novější poznatky prof. Valenty s teoriemi „saturačních S křivek“ a spontánního řádu. V ...
 • Spirometrická měření v prostředí LabVIEW 

  Hastík, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá spirometrickými měřeními v prostředí LabVIEW. První část práce je zaměřena na podrobný popis metod funkčního vyšetření plic se zvláštním zaměřením na metodu spirometrickou a hodnocení pomocí ...
 • Srovnání kvalitativních vlastností interpolačních NURBS křivek 

  Halas, David
  Tato práce se zabývá prostými interpolačními křivkami, které jsou ukotvené. Konstrukce těchto křivek je řešena několika tvarovacími metodami. Také je uveden postup jejich výpočtu. Výsledkem je porovnání různých interpolačních ...
 • Výroba obecných ploch na FV 25 CNC/Heidenhain iTNC 530 

  Klíma, Jan
  Rozbor výroby obecných součástí s využitím nejmodernější výpočetní techniky a softwaru. Popis obráběcího stroje FV 25 CNC a řídícího systému Heidenhain iTNC 530. Vytvoření NC programu pro výrobu zadané součásti.
 • Živý font 

  Jiříček, Milan
  Práce ve svém začátku popisuje historický vývoj písma, dále pak typografická pravidla využívaná při návrhu znakových sad, a také především teoretické základy tvorby nových fontů moderními metodami, tedy za použití informačních ...