Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické rozpoznávání logopedických vad v řečovém projevu 

    Dušil, Lubomír
    Práce se zabývá analýzou a automatickou detekcí logopedických vad v řečovém projevu. Dává si za cíl ulehčit a urychlit práci logopedů a zvýšit procento odhalených logopedických vad u dětí v co nejmladším věku a následné, ...