Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny 

    Lorenc, Václav
    Diplomová práce se zabývá analýzou proudových poměrů u vodního díla Klecany – Roztoky, které se nachází ve Středočeském kraji na řece Vltavě v říčním kilometru 37,08. V této lokalitě bylo modelováno 3D proudění povrchové ...