Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a zlepšování hodnotového toku 

  Malec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou analýzou a zlepšováním hodnotového toku. V práci je popsán rozdíl mezi funkčním a procesním modelem řízení společnosti, vzájemné výhody i nevýhody těchto systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Aplikace KAIZEN 

  Brhlík, David
  Cílem této práce je zavést metodu Kaizen do výrobního procesu a do budoucna tak minimalizovat zmetkovitost výrobků a zároveň získat přesný číselný údaj a zaručit kvalitu daných produktů. Zavedení této metody povede k ...
 • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

  Fischer, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
 • Návrh výrobního procesu s využitím nástrojů štíhlé výroby 

  Končický, Petr
  Diplomová práce se zabývá implementací štíhlých prvků do výrobního procesu ve vybrané společnosti. Prostřednictvím metody štíhlé výroby Mapování toku hodnot je provedena analýza současného stavu, ze které vyplývá několik ...
 • Návrh změn výrobního procesu vybraného výrobního portfolia 

  Vozáriková, Renáta
  Táto diplomová práca poskytuje informácie o spoločnosti, ktorej predmetom podnikania je predovšetkým výroba telekomunikačných zariadení. Témou práce je návrh zmien výrobného procesu vybraného výrobného portfólia. Návrhy ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Projekt štíhlé výroby a implementace 

  Matějíček, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o štíhlé výrobě a její implementaci ve firmě Alca plast, s.r.o. v Břeclavi, která se zabývá výrobou výhradně sanitární techniky. Díky teoretickým znalostem o štíhlé výrobě navrhneme nový ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Solčániová, Ivona
  Diplomová práca sa zacieľuje na optimalizáciu riadenia výrobného procesu so zameraním na materiálové toky vo výrobnom podniku Jung v Brne. Zohľadňuje analýzu súčasného stavu podniku, popisuje výrobné programy a procesy so ...
 • Úzká místa strojírenské výroby 

  Zifčák, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a eliminaci úzkých míst v procesech strojírenské výroby. Práce analyzuje současný stav za použití mapy hodnotového toku, tato metoda slouží k identifikaci úzkých míst procesu ...
 • Využití diskrétní simulace při řízení výrobního procesu 

  Richtr, Jiří
  Simulace výrobních procesů pomáhá optimalizovat výrobu, logistiku a další systémy, díky čemuž dochází ke snižování nákladů a racionalizaci vnitropodnikových procesů. Využitím diskrétní simulace programu Witness Power with ...
 • Využití moderních metod v integrovaném systému managementu stavebního podniku 

  Doleček, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na oblast využití moderních metod v integrovaném systému managementu stavebního podniku. První část je věnována teoretickému osvětlení vybraných moderních metod a procesního řízení. Popisuje i ...
 • Zavádění systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn v OTIS a.s. 

  Bernát, Michal
  Diplomová práce se zabývá zaváděním systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn realizované firmou Otis a.s. V teoretické části jsou popsány nástroje řízení kvality. V analytické části jsou zmapovány procesy projektu ...