Now showing items 1-2 of 2

  • Bioceramic Materials for Advanced Medical Applications 

    Novotná, Lenka
    Cílem disertační práce bylo připravit trojrozměrné biokeramické podpůrné systémy („skafoldy“), které by v budoucnu mohly pomoci při rekonstrukci a regeneraci poškozených kostních tkání. Porézní keramické pěny byly připraveny ...
  • Příprava a vlastnosti biokeramických porézních materiálů 

    David, Jakub
    Bakalářská práce je zaměřena na studium biokeramických porézních materiálů. Teoretická část je členěna do tří částí. První část charakterizuje biomateriály, jejich dělení a využití v kostním tkáňovém inženýrství. Druhá ...