Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce fluoru pomocí spektrometrie laserem buzeného plazmatu 

  Jaworková, Magdalena
  Tato práce se zabývá spektroskopií buzeného plazmatu LIBS a jejím využitím pro detekci fluoru ve vzorcích. V teoretické části je rozebrána tato metoda a jednotlivé přístupy měření vhodné pro detekci fluoru. V experimentální ...
 • Možnosti laboratorní přípravy a testování stříkaných betonů 

  Helan, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na možnost laboratorního testování stříkaných betonů. Důležitým bodem práce je porovnání vlastností stříkaného betonu připraveného v laboratoři s přítlakem a betonu stejné receptury aplikovaným ...
 • Problematika testování stříkaných betonů 

  Škapová, Pavla
  Diplomová práce je zaměřena na testování laboratorně vyrobeného stříkaného betonu. Sledovanými parametry jsou především pevnost betonu a modul pružnosti betonu v tlaku. Pozornost je věnována metodám měření těchto parametrů ...
 • Studium vývoje, trendů a novinek v oblasti technologie stříkaného betonu 

  Záruba, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřená na studium vývoje, trendů a novinek v oblasti technologie stříkaného betonu. Hlavním cílem této práce shrnutí nových postupů v oblasti technologie stříkaného betonu. Dílčími cíli jsou popis ...