Now showing items 1-3 of 3

 • Kalkulace nákladů jako východisko tvorby rozpočtů ve vybrané firmě 

  Pittermannová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení kalkulací a rozpočtů v konkrétním podniku. Specifikuje typy kalkulací a strukturu nákladů v kalkulacích na základě zpracované analýzy nákladů v bakalářské práci. Dále definuje rozpočty, ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Trčálková, Eliška
  Bakalářská práce se zaměřuje na manažerské řízení nákladů a rozpočtů v podniku DUOSTAV KB, s. r. o. Na základě provedeného rozboru současného stavu je cílem navrhnout jakým způsobem má společnost minimalizovat náklady.
 • Studie nákladů na dopravu v distribuční firmě 

  Malínková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nákladů na dopravu v distribuční firmě. Zkoumá jak evidenci a sledování jednotlivých nákladů, tak i výši a efektivnost vynakládaných nákladů. Výstupem práce je návrh evidence a ...