Now showing items 1-2 of 2

  • Kalkulace zakázky u stavební firmy 

    Buljak, Michal
    Bakalářská práce nastavuje vnitropodnikový kalkulační systém do řízení nákladů a podrobně analyzuje rozpočtové náklady, potřebné k vypracování dané zakázky týkající se rekonstrukce tříposchoďového obytného bloku v roce ...
  • Návrh kalkulace nákladů vybraného produktu výrobkového portfolia 

    Chodelka, Róbert
    Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom kalkulácie nákladov vybraných produktov výrobkového portfólia v konkrétnom podniku a taktiež analýzou súčasného spôsobu kalkulácie nákladov vyrábaných produktov v tejto spoločnosti. ...