Now showing items 1-1 of 1

  • Měření polohy objektu v prostoru pomocí dvojice kamer 

    Sláma, Adam
    Práce se zaměřuje na získávání prostorové informace z digitálního obrazu. Vzniklo jednoduché měřicí zařízení ze dvou statických kamer a vytvořeného softwaru, které dokáže s určitou přesností najít souřadnice měřeného objektu ...