Now showing items 1-20 of 24

 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto ...
 • Modifikace materiálového toku výrobní linky 

  Zadák, Zdeněk
  Hlavní náplní práce je analýza a návrh vnitropodnikového zásobování výrobních linek ve společnosti Edscha Automotive Kamenice s.r.o. Tato firma se zabývá výrobou součástek pro automobilový průmysl. Zmapování vnitřního ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...
 • Návrh a nastavení standardů materiálového toku pro vybrané komponenty z 3 produktových skupin ve firmě Edwards a následné vyhodnocení 

  Zapletal, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nastavením standardů materiálového toku a jeho optimalizací podle principů štíhlé výroby ve společnosti Edwards s.r.o. První část práce se věnuje teoretickému úvodu do problematiky logistiky ...
 • Návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. 

  Motyčka, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. Podnětem k návrhu zásobování jsou probíhající změny v rozložení výroby. Teoretická část se zaměřuje na Toyota production system ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob 

  Kukulová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, ...
 • Návrh QMS v malé organizaci 

  Heger, Jan
  Diplomová práce se zabývá navržením a zavedením managementu kvality v malé organizaci pomocí metodologie DMAIC ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001. Po vstupní analýze firmy jsou definovány klíčové procesy a je provedeno ...
 • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

  Fischer, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
 • Návrh štíhlých procesů ve výrobním podniku 

  Šopor, Tomáš
  Bakalárska práca sa zameriava na proces zásobovania výrobných liniek materiálom (milk run) z prijímacieho skladu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti. V prvej časti je popísaný súčasný stav tohto procesu v podniku a tiež ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Nachtmann, Pavel
  Tato diplomová práce popisuje způsob výroby v japonském podniku Daikin Device Czech Republic s.r.o. se zdůrazněním výrobního programu, vybavenosti a výrobního systému s využitím prvků štíhlé výroby. Z analýzy stavu průběhu ...
 • Návrh zlepšení procesu přípravy komponent pro splnění výrobního úkolu 

  Chmara, Denis
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom na zlepšenie procesu prípravy komponentov do výroby. V kapitole analýzy súčasného stavu sa zameriavam na detailný popis pracovného postupu a následné identifikovanie vyskytujúcich ...
 • Optické rozpoznávání tabule úkolů 

  Sznapka, Jakub
  Diplomová práce se věnuje problematice optického rozpoznávání tabule úkolů v agilním prostředí. Na základě teoretických poznatků o agilním projektovém řízení je představen pojem tabule úkolů. Jsou diskutovány možné ...
 • Optimalizace montážních procesů 

  Šmíd, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá uplatněním principů štíhlé výroby při optimalizaci montážních procesů ve společnosti vyrábějící kompresory. Řešení vychází z analýzy procesů ve společnosti a soustředí se na eliminaci ztrát ...
 • Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. 

  Pavlišinová, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny řízení procesů v oblasti logistiky, přesněji na řízení materiálového toku, pomocí metody Kanban, ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Tyto změny povedou ke zvýšení ...
 • Optimalizace vnitřního materiálového toku 

  Kovář, Miroslav
  Tato diplomová práce se týká optimalizace vnitřního podnikového logistického systému. Jejím záměrem je zmapovat a navrhnout nové řešení systému interní dopravy materiálu ve výrobním podniku. Cílem je najít vhodnou metodiku ...
 • Projekt štíhlé výroby a implementace 

  Matějíček, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o štíhlé výrobě a její implementaci ve firmě Alca plast, s.r.o. v Břeclavi, která se zabývá výrobou výhradně sanitární techniky. Díky teoretickým znalostem o štíhlé výrobě navrhneme nový ...
 • Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku 

  Gembická, Martina
  Diplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom ...
 • Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž 

  Dvorštiak, Matej
  Předmětem diplomové práce „Přínosy optimalizace řízení zásob ve vazbě na montáž“ je zefektivnění výrobního procesu optimalizací zásobování výroby. Základem této práce je analýza stavu podniku s ohledem na zásobování montáže ...