Now showing items 1-4 of 4

 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Posouzení reologických vlastností pojivového systému kaolín-hlinitanový cement 

  Zogata, Stanislav
  Práce se zabývá studiem reologického chování kaolinu a hlinitanového cementu. V práci jsou popsané vlastnosti jednotlivých surovin a interakce kaolinu a hlinitanového cementu s vodou. Experimentální část je zaměřena na ...
 • Vliv ztekucení surovinové směsi na vlastnosti porcelánového střepu na bázi hlinitanového cementu 

  Kašíková, Milada
  Tato bakalářská práce se zabývá ztekucováním hlinitanových cementů pomocí vhodných druhů ztekucovadel a plastifikačních přísad. V praktické části budou srovnány výsledky ztekucení hlinitanového cementu a kaolinu, který se ...
 • Vývoj anortitové keramiky 

  Toman, Boris
  Při výpalu vápenatých keramických surovin se vytváří nová krystalická fáze anortit. Ten může významně vylepšit vlastnosti keramického střepu. Tato práce se zabývá možnostmi vývoje anortitové keramiky za použití neplastických ...