Now showing items 1-6 of 6

 • Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. 

  Matysová, Dorota
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom mechanizmu a kinetiky vzniku gehlenitu a anortitu v keramickej zmesi. Použitými metódami boli termická analýza (TG-DTA-EGA), HT-XRD a žiarová mikroskopia. Na stanovenie aktivačnej ...
 • Možnosti zvyšování bělosti kaolinu 

  Krahulová, Veronika
  Tato práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinu. Cílem práce je ověřit možnosti a účinnost mechanického způsobu zvyšování bělosti kaolinu s použitím písku o definované frakci. Tento způsob nelze jako ...
 • Možnosti zvýšení bělosti kaolinu separací složek s obsahem titanu 

  Vaculík, Josef
  Tématem bakalářské práce je zvyšování indexu bělosti kaolinu a to především odstraněním titanu a železa. Titan sám o sobě, pokud je obsažen v modifikaci anatasu, bělost nesnižuje, spíše naopak. Nežádoucí je přítomnost ...
 • Optimalizace procesu flokulace kaolinu 

  Kurťák, Marek
  Práce se zabývá problematikou flokulace kaolinových surovin z Karlovarské oblasti, rychlostí jejich sedimentace a korelací sedimentačních a flokulačních vlastností se sloţením konkrétní suroviny. Výzkum zahrnuje plavení ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu 

  Bartošík, Jan
  Práce se zabývá problematikou zvyšování indexu bělosti kaolinové suroviny. Výzkum byl zaměřen na plavení kaolinové suspenze a následné procesy související se zvyšováním indexu bělosti. Zvyšování bělosti kaolinové suroviny ...
 • Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy 

  Uher, Samuel
  Práce se zabývá zvyšováním bělosti kaolinu pomocí kyselého loužení současně s mletím. Byl připraven plavený kaolin z kaolinové suroviny z lomu Otovice (Sedlecký kaolin a.s.), který byl následně pomlet v suspenzi s kyselinou ...