Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronický měřič kapacity a vnitřního odporu akumulátorů a baterií 

    Machala, Pavel
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče pro měření kapacity a vnitřního odporu galvanických článků. V úvodu se nachází seznámení se základními pojmy a vlastnostmi těchto článků. Dále se pak práce ...
  • Studie elektrického invalidního vozíku 

    Filipec, Petr
    Tato práce se zabývá rešeršní studií elektrického invalidního vozíku a vlastním návrhem pro jeho vylepšení. Na začátku je popsána základní charakteristika elektrického invalidního vozíku. Práce pokračuje rešeršní studií ...