Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování PLC komunikace s využitím Network Simulator-3 

    Turan, Jonáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a modelování komunikace po silnoproudém vedení. S yužitím PLC frameworku, vytvořeného v simulátoru NS-3, je hlavním cílem zkoumání různých vlivů na přenosové funkce a teoretickou ...