Now showing items 1-2 of 2

  • Studie křižovatky ulic Hlavní třída a Slezská ve Frýdku-Místku 

    Sláviková, Ľubica
    Předmětem této diplomové práce je variantní návrh úpravy stykové křižovatky ve Frýdku-Místku na průsečnou. Nejdřív byla provedena prognóza intenzit generované dopravy z územního plánu, dále prognóza intenzit při přeložce ...
  • Variantní řešení Obchodního areálu - Dobronická 

    Winterová, Karin
    Předmětem diplomové práce je navržení dvou variant řešení parkoviště včetně výpočtu bilance parkovacích stání a přilehlých zpevněných ploch pro potřeby obchodního areálu (velkoobchod s potravinami, osm prodejen různého ...