Now showing items 1-8 of 8

 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovot Invest s.r.o. 

  Tichý, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro zpracování plechu ve firmě KOVOT Invest s.r.o. Obsahem práce je analýza současného stavu, kapacitní propočty jednotlivých technologií a skladového hospodářství, dále ...
 • Návrh obrobny v malém strojírenském podniku 

  Smrkal, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obrobny v malém strojírenském podniku. Dispozice je navržena pro součást ozubené kolo. Za rok se musí vyrobit 150 000 ks. Obrobna má sloužit pro sériovou výrobu ozubených kol, kde navrhované ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť a skladu ve strojírenském podniku 

  Janderka, Pavel
  Práce předkládá návrh uspořádání technologických pracovišť a skladu ve firmě TIRAD s r.o. Analýzou současného stavu byly zjištěny nedostatky v aktuálním rozmístění pracovišť. Na základě těchto poznatků a kapacitních propočtů, ...
 • Optimalizace logistických činností při expedici v elektrotechnické výrobě 

  Reboková, Lenka
  Logistika, neboli proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa jejich spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků, ...
 • Rozbor výroby tlakové nádoby 

  Schiller, Pavel
  Bakalářská práce „Rozbor výroby tlakové nádoby“ se zabývá optimalizací výroby tlakové lahve. Primárně je práce zaměřena na optimalizace operací kování dna a hrdla, protože se tyto operace jako jediné musí provádět ve ...
 • Technologický projekt pracoviště u dané strojírenské firmy 

  Smrkal, David
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem u dané strojírenské firmy, která se jmenuje MAXAREN s.r.o. Práce obsahuje teoretickou část o technologickém projektování, následně analýzu současného stavu firmy, kapacitní ...
 • Technologický projekt výroby nerotačních (deskových) součástí 

  Henzl, David
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby nerotačních (deskových) součástí na základě požadavků společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. V první části práce je zpracována literární studie z oblasti ...
 • Výrobní logistika výroby desek plošných spojů 

  Susko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového provozu na výrobu desek plošných spojů s kapacitou 40 000 m2 ročně. Popisuje základní principy návrhu nové výroby, principy výrobní logistiky a technologického projektování, postup ...