Now showing items 1-2 of 2

  • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

    Bouchal, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
  • Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla 

    Klimeš, Jan
    Tato práce se zabývá principy termochromismu a jeho možnými aplikacemi při testování distribuce tepla. Teoreticky jsou zde popsány jednotlivé mechanismy, které umožňují termochromní vlastnosti látek. Zvláštní pozornost je ...