Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v kapitálové společnosti 

    Bitomská, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá řešením řízení pohledávek ve vybrané kapitálové společnosti, jejímž předmětem podnikání je zemědělská činnost. Prostřednictvím analýzy současného stavu řízení pohledávek v dané společnosti ...