Now showing items 1-8 of 8

 • Determinants of Capital Structure: the Evidence from the European Union 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Mendelova univerzita v Brně, 2013-12-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of several internal determinants on capital structure in different European countries and retrace its tendency taking into consideration the membership of the European ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Demel, Petr
  Diplomová práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2002-2007. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...
 • Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře 

  Juráčková, Gabriela
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti cestovní kanceláře“ je rozbor výkonnosti společnosti poskytující služby cestovního ruchu. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a východiska pro činnost cestovní ...
 • Kapitálová struktura a možnosti jejího ovlivňování z hlediska podniku 

  Kavanová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku kapitálové struktury vybrané společnosti a možnosti jejího ovlivňování z hlediska podniku. Jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s kapitálovou strukturou, problematika ...
 • Macroeconomic Factors and Corporate Capital Structure 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Elsevier, 2014-01-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of macroeconomic factors on corporate capital structure in different European countries. The recent Global Financial Crisis and the following European debt crisis show the ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

  Finferová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace v letech 2002 - 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace.
 • Využití finanční analýzy v podniku k návrhům na zlepšení finanční situace 

  Demel, Petr
  Bakalářská práce analyzuje vývoj a dosaženou úroveň finanční situace akciové společnosti Pivovar Litovel za období 2000-2005. Na základě zjištěných poznatků o příčinách tohoto vývoje a charakteru vlivů, které se v dosažené ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Káčerová, Martina
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti Jihomoravská plynárenská, a. s., v letech 2001 až 2005. Na základě metod finanční analýzy odhaluje hospodaření podniku, a to jak silné, tak i slabé stránky. Obsahuje ...