Now showing items 1-10 of 10

 • Acheson, Silicon Carbide, and the Electric Arc 

  Vanýsek, Petr (The Electrochemical Society, 2017-03-15)
  This historical article looks at the technological discovery of Edward Goodrich Acheson of silicon carbide as one of the number of technological discoveries of the end of 19th century based on the use of electricity and ...
 • DC-DC měnič pro palubní dobíjení elektromobilu 

  Holub, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem DC-DC měniče pro palubní dobíjení elektromobilu. Vyhotovený měnič bude převážně sloužit pro dobíjení trakčního akumulátoru v laboratoři, zabývající se vývojem systémů pro elektromobily. ...
 • Experimentální blokující spínaný zdroj 1200 W/ 150 kHz s polovodiči SiC 

  Grom, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou experimentálneho blokujúceho meniča s využitím neobvyklého zapojenia pre bezstratové obmedzenie napäťového prekmitu na spínacom tranzistore a s využitím súčiastok z ...
 • Nanokompozity s kovovou matricí 

  Chlupová, Monika
  Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům ...
 • Nedestruktivní lokální diagnostika optoelektronických součástek 

  Sobola, Dinara
  Chceme-li využít nové materiály pro nová optoelektronická zařízení, potřebujeme hlouběji nahlédnout do jejich struktury. K tomu, abychom toho dosáhli, je však nutný vývoj a aplikace přesnějších diagnostických metod. ...
 • Pokročilé vrstevnaté keramické materiály s heterogenní mikrostrukturou pro balistické aplikace 

  Mařák, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přípravy vrstevnatých keramických materiálů (laminátů) s heterogenní mikrostrukturou obsahující Al2O3 jako matrici s přídavkem SiC. Pro přípravu těchto materiálů bylo zvoleno ...
 • Spínaný zdroj 5,5kV/4,3kW s polovodiči z karbidu křemíku 

  Gabriel, Petr
  Tato práce popisuje vývoj spínaného zdroje s vysokým výstupním napětím 5,5 kV a výkonem 4,3 kW. Práce přímo navazuje na výstupy dvou předcházejících semestrálních projektů. Zadáním práce je dokončit výrobu zbývajících DPS ...
 • Testování svodičů přepětí 

  Jeřábek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje svodičům přepětí z oxidů kovů. Po historickém a teoretickém úvodu, který vysvětluje jejich princip a popisuje jejich charakteristické vlastnosti, následuje rozebrání normy IEC 60099-4 a ...
 • Vliv plastifikátoru na technologii zpracování a vlastnosti slinovaného keramického mateiálu na bázi SiC 

  Skokan, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá mírou ovlivnění vlastností a technologie obrábění úpravou základního složení granulátu při výrobě technické keramiky. Je popsána série experimentů, které se aplikují na jednotlivé fáze výroby. ...
 • Výzkum záporných elektrod pro lithno-iontové akumulátory 

  Drahokoupil, Petr
  Tato práce se bude zabývat problematikou lithiace záporné elektrody u lithium-ionových akumulátorů V práci je použito několik typů materiálů na výrobu elektrod: uhlík, FeCl3, lithiované uhlíkové elektrody a karbid křemíku. ...