Now showing items 1-2 of 2

  • Pokročilé dolování v datech v kardiologii 

    Mézl, Martin
    Tato práce je zaměřena na využití data miningových metod v lékařství, konkrétně na databázi kardiologických pacientů. Cílem této práce je provést analýzu dat a zaměřit se na hledání neobvyklých závislostí mezi jednotlivými ...
  • Synchronizace elektroporačních pulzů se srdečním rytmem 

    Nohel, Michal
    Bakalářská práce se zabývá principem buněčné elektroporace a jejími druhy. Dále popisuje termální a netermální ablační techniky se zaměřením na ireverzibilní elektroporaci. Její součástí je přehled oblastí, ve kterých se ...