Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrostimulační metoda prodloužení života kardiomyocytů 

    Čermáková, Adéla
    Tato práce se zabývá elektrofyziologií srdečních buněk, jejich elektrostimulací a návrhem stimulačního zařízení pro prodloužení jejich života. V první části se zaměřuje na akční potenciál obecně ve svalových buňkách, ...
  • Segmentace buněk ve snímcích z vysokorychlostní digitální kamery 

    Boudová, Markéta
    V první části se práce zabývá mikroskopickými metodami snímání srdečních buněk. V druhé části jsou popsány segmentační techniky zpracování obrazu. Praktická část je zaměřena na segmentaci buněk z šesti dostupných záznamů. ...