Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Švejdíková, Romana
  Diplomová práce se zabývá problematikou slaďování práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Detailně popisuje nástroje slaďování práce a soukromého života, srovnává teoretické poznatky se skutečností. Práce identifikuje ...
 • Návrh rozvoje manažerské osobnosti 

  Stržinek, Ondřej
  Stěžejním tématem této práce je výchova manažerských osobností. Autor, za použití vědeckých metod, dospěl k návrhu ideálního vývoje kariéry těchto manažerských osobností od chvíle, kdy začnou být školeni pro manažerské ...
 • Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku 

  Zavadilová, Lada
  Diplomová práce se zabývá problematikou sladění pracovního a soukromého života zaměstnanců, a obzvláště manažerů, ve vybraném podniku. Teoretická část pojednává o problematice genderu, faktorech ovlivňujících kariéru ...
 • Ženy ve vedoucích pozicích a možnosti slaďování práce a soukromého života 

  Kejvalová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou žen ve vedoucích pozicích a možnostmi slaďovaní práce a soukromého života ve zvolené organizaci. Zaměřuje se na postavení žen v daném podniku a na vliv rodičovství na kariéru. Jsou ...