Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a inovace elektrických motorků pro automobily 

  Špaček, Ladislav
  Pro elektrické pohony v automobilu se nejčastěji používají stejnosměrné a krokové motory. Nejčastějším představitelem stejnosměrných motorů je elektrický spouštěč a motor stěrače skel. Krokové motory se nejčastěji používají ...
 • Analýza a inovace stejnosměrných motorků 

  Štaffa, Jiří
  Práce se zabývá stejnosměrným elektromotorem od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. s výrobním názvem P2XR49. Zprvu je samotné seznámení se s principem chodu, rozběhu, řízení otáček a komutací stejnosměrného stroje. ...
 • Analýza stávajícího kluzného kontaktu, kvalitativních a funkčních vlastností "kroužkostrojů" 

  Kosmák, Václav
  Práce pojednává o analýze kluzného kontaktu v kroužkostroji. Je zaměřena na posouzení vlivu proudového zatížení na kluzný kontakt, posouzení kvality přenosu signálu ze statické na rotační část kluzného kontaktu kroužkostroje.
 • Kluzný kontakt u elektrických strojů 

  Bernard, Ivo
  Práce pojednává o kluzném kontaktu u elektrických strojů. Je zaměřena na jednotlivé komponenty kluzného kontaktu a vyhodnocení některých kvalitativních kritériích komponentů kluzného kontaktu. Závěrečná část je věnována ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Studium a ověřování vlastností sběracího ústrojí generátorů pro větrné elektrárny 

  Glogar, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sběracího ústrojí generátorů větrných elektráren. První část pojednává o větrných elektrárnách, jejich konstrukci, generátorech a přibližuje výhody a nevýhody jejich umístění ...
 • Vliv prachových částic na kluzný kontakt 

  Píšala, Jan
  Diplomová práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" se věnuje teorii a praxi kluzného kontaktu u točivých elektrických strojů. Popsán je princip různých strojů s kluzným kontaktem a jsou definována prostředí, ...
 • Využití programu SolidWorks v silnoproudé elektrotechnice. 

  Fazekas, Tamás
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s parametrickými CAD systémy a vytvořit jednoduchý model z oblasti silnoproudé elektrotechniky. V první části projektu jsou shrnuty nejznámější CAD systémy. Druhá část práce se zabývá ...