Now showing items 1-2 of 2

  • Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018 

    Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
    The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary ...
  • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

    Potěšilová, Hana
    Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...