Now showing items 1-2 of 2

  • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

    Tran, Adam
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...
  • Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů 

    Blahút, Lukáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zlepšenia presnosti a kvality regulácie pomocou rozvetvenia jednoduchého regulačného obvodu. Práca obsahuje popis jednoduchého regulačného obvodu a jednotlivé možnosti jeho ...