Now showing items 1-12 of 12

 • Komponenta Java Swing řízená pomocí CSS 

  Hvězda, Matěj
  Tato práce je zaměřená na vytvoření komponenty Java Swing, která zobrazí obsah HTML dokumentu na základě kaskádových stylů (CSS). Důvod k vytvoření takové komponenty je umožnění vývojářům tvořit uživatelské rozhraní ...
 • Návrh databáze a webových stránek firmy 

  Slobodník, Milan
  Bakalářská práce popisuje návrh databáze a postup při tvorbě firemního webu. Práce seznamuje se základními teoretickými východisky, analyzuje současný problém ve firmě a snaží se jej vhodnými metodami řešit. Návrh řešení ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Franěk, Jiří
  V práci je zpracována analýza současného stavu IS spolu s definováním požadavků ze strany firmy a zákazníků na řešení. Z výstupů analytické části vychází samotný návrh řešení, který má za úkol zlepšení firemních procesů a ...
 • Návrh firemní webové prezentace 

  Dobrovolný, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem webových stránek konstrukční kanceláře K.B.K.-KON s.r.o. za účelem lepší propagace firmy. Práce se dělí na tři části. V části teoretické jsou rozebrány současné trendy v oblasti tvorby ...
 • Návrh internetových stránek 

  Kouřil, Martin
  Obsahem mé bakalářské práce je vytvořit komplexní internetové stránky pro firmu MB Kontejner s.r.o. Internetové stránky mají za cíl zviditelnit firmu na internetu a posloužit jako informační zdroj pro potenciálního zákazníka. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Šteigl, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je vytvoření kompletní internetové prezentace pro společnost PENTA Trading, s.r.o., jejíž stávající webové stránky jsou již v dnešní době ve všech aspektech zastaralé. Nová podoba internetové ...
 • Návrh internetových stránek 

  Fučíková, Aneta
  Podstatou této bakalářské práce je vytvoření reprezentativních internetových stránek, které zajistí lepší propagaci podniku a poslouží jako informační zdroj pro potencionální zákazníky. Součástí mé práce je shrnutí obecné ...
 • Návrh internetových stránek 

  Šťastný, Jakub
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat reprezentativní webové stránky pro stavební firmu APMB s.r.o. s nulovými vstupními náklady na použitý software. Součástí práce je také návrh firemního loga.
 • Návrh internetových stránek 

  Nosek, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je návrh a realizace internetových stránek pro organizaci Lázně Hodonín. Cílem tohoto projektu je vytvoření moderních internetových stránek, jež by byly přínosem pro marketingovou situaci organizace.
 • Návrh Intranetu pro společnost Minerva Boskovice, a.s. 

  Coufal, Petr
  Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout intranetový webový portál pro zjednodušení a zefektivnění vnitropodnikové komunikace. Práce obsahuje postupy použité k realizaci návrhu a postupy pro jeho zavedení ve firmě.
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Kolář, Jiří
  Tato práce pojednává o historii a smyslu technologie internetu v návaznosti na tvorbu a účel webové prezentace. Práce analyzuje technologie nezbytné k vytvoření webové prezentace včetně analýzy aktuálního trhu ve snaze ...
 • Rozšíření analyzátoru stylových předpisů CSS3 

  Mikulík, Petr
  Práce rozšiřuje již existující open source projekt CSSBox přidáním podpory parseru jStyleParser o nové CSS3 vlastnosti. Konkrétně byla přidána podpora pro efekt stínu elementu, dále mřížkové rozložení a nakonec CSS animace ...