Now showing items 1-11 of 11

 • Distribuční systém pro elektronické obchody 

  Gavenda, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout model informačního systému pro podporu internetových obchodů. Kromě návrhu modelu bude v práci kladen důraz na analýzu možného využití nových technologií, jako je AJAX nebo komunikace ...
 • Distribuovaný katalog zboží 

  Sázavský, Petr
  Hlavním úkolem projektu bylo vytvořit katalog, který bude uživatelům distribuovat informace o zboží ze všech internetových obchodů zaregistrovaných v tomto systému. Katalog umožní při registraci obchodu předat adresu XML ...
 • Elektronická databáze knih 

  Janda, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a provozem elektronické databáze knih. Jsou zde popsány důvody tvorby takovéhoto systému, technologie použité k tvorbě aplikace a dále funkčnost a ovládání jednotlivých podčástí systému. ...
 • Informační systém pro tvorbu katalogu 

  Šrahol, Robert
  Tento systém prezentuje obecný katalogový systém s možností nastavování různých atributů firmám. Při tvorbě systému byl kladen důraz především na optimalizaci pro vyhledávače a optimalizaci využití databáze a také na podporu ...
 • Kontrola identifikátorů vozidel 

  Motúz, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou identifikátorů osobních vozidel a jejich částí. Uvádí přehled o dostupných identifikátorech, které se vyskytují na vozidlech. Je popsáno jejich složení a význam. Dále se práce ...
 • Metody optimalizace webových vyhledávačů - SEO a SEM 

  Bartek, Tomáš
  Tato práce se zabývá optimalizací stránek pro vyhledávače, a metodami, které umožní umístění stránky na výhodných pozicích. Podstatou úspěchu optimalizace webových stránek je kombinace a spojení několika základních pravidel. ...
 • Moderní model elektronického katalogu 

  Folta, Martin
  Práce se zabývá modelem moderního elektronického katalogu, který slouží firmě k prezentaci svých služeb.
 • Návrh 3D katalogu pro firmu 

  Hubert, Michal
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice internetových 3D katalogů. Obsahuje teoretické základy počítačové grafiky a 3D modelování. Analyzuje současný stav společnosti S&K KONTAKT a jejího aktuálního katalogu produktů. ...
 • On-line katalog zemědělské techniky 

  Milička, Martin
  Hlavním úkolem této práce bylo vytvořit on-line katalog zemědělské techniky. Tento katalog umožnňuje vkládat stroje do hierarchicky poskládaných kategorií. Kategorie nám umožňují seskupovat stroje s podobnými vlastnostmi ...
 • On-Page a Off-Page optimalizace webových stránek 

  Šimko, Martin
  Tato práce se zabývá principem fungování moderních fulltextových vyhledávačů a definuje jejich odlišnost od katalogů. Dále popisuje, které on-page a off-page faktory vyhledávače ve svých algoritmech zohledňují a jakou jim ...
 • Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby 

  Kachlík, Stanislav
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronické on-line agendy pro firmu zabývající se obchodem se stroji a strojním příslušenstvím. Toto řešení by mělo umožnit automatizaci převážné části firemní agendy, ...