Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza realitního trhu 

  Hladišová, Marika
  Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí určených k bydlení. Jako první vymezuje základní pojmy týkající se realitního trhu, který dále rozděluje podle různých hledisek, zabývá se také faktory ovlivňující ...
 • Bytový dům 

  Poláková, Jana
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace stavby bytového domu obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Bytový dům je umístěn ve svažitém terénu na pozemcích 553/14, 553/15, 553/16 ...
 • Bytový dům 

  Hlaváček, Jan
  Projekt řeší novostavbu bytového domu v katastrálním území města Chotěboř, kraj Vysočina. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům, nepodsklepený a zastřešený jednopláštovou plochou střechou. Obvodové stěny jsou vyzděny ze systému ...
 • Bytový dům v Litovli 

  Nedozrál, Milan
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby bytového domu v Litovli v katastrálním území města Litovel (685909) na parcele č. 725/9. Stavba je situována do zastavěné okrajové části města. Půdorysný průmět objektu je ve tvaru ...
 • Návrh, obnova a doplnění bodového pole v rámci pozemkové úpravy 

  Kvirencová, Petra
  Cílem bakalářské práce je rozbor zeměměřických prací v rámci pozemkových úprav. Hlavní důraz je kladen zejména na návrh doplnění bodového pole. Vlastní práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou, které jsou dále ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním 

  Šnajdrvintová, Kateřina
  V bakalářské práci je zpracován postup obnovy katastrálního operátu přepracováním na mapu KMD v katastrálním území Cíkov . Je popsán důvod, účel, jednotlivé etapy digitalizace a jednotlivé způsoby provádění obnovy katastrálního ...
 • Ověření a doplnění polohového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Rokytenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o ověření a doplnění polohového bodového pole v lokalitě katastrálního území Lesná v Brně. Práce se skládá ze dvou částí - teoretická část se zabývá hlavními pojmy související s daným tématem ...
 • Ověření a doplnění výškového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Štěpánek, Matěj
  Cílem této práce je provedení revize a přeměření části základního výškového bodového pole v katastrálním území Brno – Lesná a jeho doplnění. Revize spočívá v ověření aktuálního stavu výškového pole a ověření správnosti a ...
 • Polyfunkční dům v Plzni 

  Bureš, Jiří
  Diplomová práce se zabývá novostavbou polyfunkčního domu v Plzni, městské části Černice. Objekt je situován v katastrálním území Černice, na parcele číslo 1457/22 a 1456/10. Pozemek je v současné době nezastavěný a je zde ...
 • POROVNÁNÍ TRŽNÍCH CEN BYTŮ S CENAMI ZJIŠTĚNÝMI POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PODLE OCEŇOVACÍCH PŘEDPISŮ 

  Superatová, Alena
  V disertační práci je na základě průzkumu trhu stanovena tržní cena bytů v různých katastrálních územích města Brna. Tato je porovnána s cenami bytů zjištěnými dle oceňovacích předpisů. Rozdíly cen jsou následně analyzovány. ...
 • Rodinný dům s ordinací praktického lékaře v Broumově 

  Volf, Josef
  Tématem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře v Broumově. Bytová část je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Jeden z bytů je mezonetový. Ordinace je bezbariérová. Má ...
 • Sportcentrum Broumov 

  Volf, Josef
  Tématem diplomové práce je novostavba sportovního centra v Broumově na okrajové části historického centra. V návrhu byly kladeny vysoké nároky na vzhled. Je zde použita netradiční fasáda z gabionové předstěny s kombinací ...
 • Tvorba digitální katastrální mapy v části katastrálního území Vilantice 

  Vacková, Eva
  Cílem této diplomové práce bylo vyhotovit digitální katastrální mapu v části katastrálního území Vilantice, v osadě Chotěborky. V tomto katastrálním území je v současnosti platná analogová katastrální mapa v měřítku 1:2 ...
 • Výsledky zeměměřické činnosti v rámci stanovení obvodu pozemkové úpravy 

  Kvirenc, Radek
  Cílem bakalářské práce je popsat postup tvorby výsledků zeměměřických činností prováděných firmou GEODIT REAL s.r.o. při stanovení obvodu pozemkové úpravy v katastrálním území Malíkov nad Nežárkou. V úvodní části jsem se ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno Štýřice 

  Liška, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno Štýřice. Práce je rozdělena do několika etap historie výstavby v dané lokalitě od počátku výstavby až po současnost. Každá historická ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Pisárky 

  Urbancová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Pisárky od jejího počátku na konci 19. století až po současnost. Součástí je i popis historie dané oblasti a předpokládaný budoucí ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v obci Jilemnice a jejím okolí 

  Jebavá, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v lokalitě Jilemnice. Práce je rozdělena do několika etap historie výstavby v dané lokalitě od počátku výstavby až po současnost. Každá historická ...