Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura a vlastnosti povlaků připravovaných PVD technologií 

    Doubrava, Marek
    Předkládaná práce je zaměřena na studium DLC vrstev 3. generace vyráběné firmou Platit a.s. Vrstvy jsou deponovány během nereaktivního filtrovaného PVD obloukového procesu. Cílem je zjistit vliv záměny držáku substrátu s ...