Now showing items 1-4 of 4

 • Automatické třídění fotografií podle obsahu 

  Matuszek, Martin
  Tato práce se zabývá výběrem metod, návrhem a implementací aplikace schopné automatického třídění fotek dle jejich obsahu do předem daných skupin. Podrobněji se popisují jednotlivé hlavní kroky klasifikace. Vyhledání a ...
 • Distributed Ray Tracing v rozumném čase 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá zobrazovací metodou distribuovaného sledování paprsku se zaměřením na optimalizace této metody. Metoda poskytuje generování velmi kvalitních a částečně realistických obrazů pomocí simulace některých vlastností ...
 • Photon mapping 

  Nečas, Ondřej
  V rámci této práce byla provedena praktická implementace algoritmu photon mapping. Pro dosažení kvalitnějšího výstupu byly zkoumány některé základní a pokročilejší metody globálního osvětlení. Tyto náročné algoritmy jsou ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Bařinka, Radek
  Tato práce se zabývá problematikou vyhledávání fotografií podle obsahu a existujících aplikací zabývajících se touto oblastí. Cílem je lokálně pracující aplikace pro vyhledávání fotografií podle obsahu zadaného vzorem. ...