Now showing items 1-2 of 2

  • Rodinný dům v Čejči 

    Košuličová, Jana
    Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Objekt je navržen na rovinném terénu a skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Objekt je navržen v systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. ...
  • Rodinný dům v Čejči 

    Neduchal, Martin
    Předmětem bakalářské práce je rodinný dům v Čejči. Dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Suterén je ze ztraceného bednění BUILD IN a obě nadzemní podlaží ze systému Porotherm, z keramických cihelných bloků. Stropní ...